fdf

چالش‌های روبروی یک کارآفرین

فرم ثبت نام در رویداد چریک

توجه: درصورتی که کارشناس هستید حوزه تخصص خود و در صورتی که کارآفرین هستید موضوع چالش خود را در کادر زیر وارد نمایید.
پخش ویدیو