بانک اطلاعات کسب و کار

مهمترین نیاز کارآفرینان آگاهی از قوانین به روز شده و داشتن اطلاعات از فضای کسب و کار است. بانک اطلاعات کسب و کار مجموعه‌ای از قوانین، آمار و اطلاعات مرتبط را در اختیار کارآفرینان قرار می‌دهد.

  • سیاست های 13 گانه رهبری (دانلود)
  • طرح کارورزی (دانلود)
  • قانون کار (دانلود)
  • قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی حرفه ای و مهارتی (دانلود)
  • قوانین و مقررات تامین اجتماعی (دانلود)
  • گزارش جمعیت فارغ التحصیل (دانلود)
  • متوسط درآمد پولی سالانه یک خانوار شهری (دانلود)
  • نیاز فنلاند به نیروی کار خارجی (دانلود)
  • فهرست کسب و کارهای مشمول استمهال حق بیمه سهم کارفرما (غیردولتی و خیر تولیدی) برای دوماهه آذر و دی 1399 (دانلود)