نام رویداد:

وبینار دکتر موبایل

توجه: لینک وبینار به همراه اطلاعات کامل برای شماره‌ای که وارد کرده‌اید به صورت پیامک ارسال خواهد شد.

زمان: جمعه 30 آذر، ساعت 10

مجری: دانشگاه بینالود

ارائه دهنده: آقای کاظمی فرد