نام رویداد:

نقش دانشگاه‌ها در توسعه کارآفرینی و کسب و کار کارآفرینانه

توجه: لینک وبینار به همراه اطلاعات کامل برای شماره‌ای که وارد کرده‌اید به صورت پیامک ارسال خواهد شد.

زمان: سه شنبه 11 آذر99، ساعت 16 الی 20

ارائه دهنده: دکتر یعقوب مهارتی، آقای محمدامین بابایی

هزینه ثبت‌نام آزاد: 90 هزار تومان

هزینه ثبت‌نام دانشجویی: 70 هزار تومان