شهروندی شرکتی (corporate citizenship) چیست؟

شهروندی شرکتی (corporate citizenship) چیست؟

در سالهای اخیر مفاهیمی مانند مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) و همچنین شهروندی شرکتی (CC) به موضوعات برجسته در مباحث بین المللی اخلاق کسب و کار تبدیل شده است. ایده های مسئولیت اجتماعی شرکت و شهروندی شرکتی برای شکل دادن و رسیدن به درک جدیدی از نقش شرکت ها در جامعه آغاز شده اند. مسئاله اصلی این است که شرکت ها در حال تجربه رقابت شدیدی هستند، که برای زنده ماندن در این میدان رقابت و برای حفظ مشتریان خود نیازمند روش هایی کارا هستند. تمامی شرکت ها برای حفظ مشتریان و بازار خود به دنبال روش هایی جدید و خلاقانه هستند تا بتوانند سهم بازار خود را حفظ کنند.

یکی از موثرترین روش ها نفوذ شرکت ها در رفتار مصرف کنندگان است که از طریق فعالیت های مسئولانه، اخلاقی، بشردوستانه و زیست محیطی جهت تاثیر گذاری بر مصرف کنندگان و جامعه صورت میگیرد.

اصطلاح شهروندی شرکتی برای ایجاد رابطه بین فعالیت های تجاری با خدمت و پاسخگویی اجتماعی برای ایجاد منافع متقابل استفاده می شود.

امروزه جامعه انتظار دارد تا شرکت ها و سازمان ها پاسخگوی مسئولیت های خود در قبال ذینفعانشان و جامعه باشند. (Christopher 2010-10) در واقع مسئولیت شرکت ها صرفا تجارت و کسب و کار و فعالیت های اقتصادی نیست؛ بلکه امور اجتماعی و زیست محیطی، به قصد به حداقل رساندن یا حذف هرگونه آثار مضر بر جامعه و به حداکثر رساندن سودرسانی به مردم و گروه های مختلف و در نهایت کل جامعه، را نیز در بر میگیرد. (costa & minichi 2013:22)

شهروند شرکتی، اصطلاح جامعی است که نخستین بار در حوزه مدیریت مطرح شد و ریشه آن در پذیرش مسئولیت اجتماعی توسط شرکتهای امریکایی دهه 1980 میباشد. (آلتمن و ویداور کوهن،2000) شهروند شرکتی، یک مفهوم بنیادی است، که به تدریج به ادبیات تجاری، جهان راه یافت و نقطه عطف آن، بیانیه مشترکی تحت عنوان “شهروند شرکتی جهانی” به عنوان چالشی مدیریتی برای مدیران ارشد اجرایی و اعضای هیات مدیره است، که توسط مدیران ارشد اجرایی سی و چهار شرکت از بزرگترین شرکت های بین المللی، در اجلاس جهانی اقتصاد سال 2002 در نیویورک، مطرح شد.

اغلب شرکت ها به خصوص شرکتهای بزرگ و چند ملیتی در کشورهای توسعه یافته، شروع به شناسایی محدوده مسئولیت اجتماعی شرکتی کردند که در نهایت مفهوم شهروند شرکتی در دهه 1990 ظهور پیدا کرد (راجر، 2007). این اصطلاح برای ایجاد رابطه بین فعالیت های تجاری با خدمت و پاسخگویی اجتماعی برای ایجاد منافع متقابل، استفاده می شود. شهروندی شرکتی این دیدگاه را تقویت می کند که شرکت نهادی است با وضعیتی برابر با یک شخص. حتی برخی اظهار کرده اند که شهروندی شرکتی مترادف عملکرد اجتماعی شرکت است.

ابعاد شهروندی شرکتی

شهروندی شرکتی به وضعیت و فعالیت های سازمانی متنوعی اشاره دارد که در ارتباط با الزام های وابسته به اجتماع و ذینفعان می باشد.

 

 

 

 

چهار بعد شهروندی شرکتی:

  • بعد شهروندی اقتصادی: به التزام شرکت برای ایجاد مزایایی سودمند برای کارکنان از قبیل محیط کار با کیفیت، تربیت و آموزش کارکنان اشاره دارد.
  • بعد شهروند قانونی: به التزام شرکت برای انجام  ماموریت کسب و کار خود در درون چارچوب الزام قانونی اشاره دارد.
  • بعد شهروند اخلاقی: به التزام شرکت به پایدار ماندن از طریق تعریف قوانین اخلاقی رفتار مناسب و شایسته جامعه دارد.
  • بعد شهروند بشردوستانه: به التزام شرکت به درگیرشدن در فعالیت هایی اشاره دارد که اختیاری هستند، الزام های قانونی ندارد و از یک کسب و کار در مفهوم اخلاقی انتظار نمی رود.

 

ضرورت حرکت به سمت شهروندی شرکتی

در بسیاری از پژوهش ها که تا کنون انجام شده است، محققین ضرورت حرکت سازمان ها به سمت پیشبرد مسئولیت اجتماعی شرکتی و همچنین شهروندی شرکتی به اثبات رسانده اند. فومبرون و شانلی نشان می دهند که هرچه قدر مشارکت سازمان در فعالیت های اجتماعی بیشتر باشد، آن سازمان شهرت بیشتری دارد؛ در پژوهشی دیگر رابطه میان مسئولیت اجتماعی سازمان و عملکرد برند مورد بررسی قرار گرفت.

فومبرون و همکارانش استدلال می کنند که شهروندی شرکتی نقش بسیار مهمی در شهرت شرکت ایفا می کند. همچنین شهروندی شرکتی باعث افزایش شهرت شرکت، جذب مشتری و تمایل به استفاده مجدد از خدمات شرکت می شود.

کمپین های شهروندی شرکتی موجب ایجاد درکی صحیح و مثبت از سازمان می شود، که این مطلب منجر به افزایش میزان شهرت، رضایت مشتری، اعتبار و اعتماد عمومی و در نهایت افزایش ارزش برند سازمان می گردد.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *