نام رویداد:

انتظارات صنعت از نیروی کار

توجه: لینک وبینار به همراه اطلاعات کامل برای شماره‌ای که وارد کرده‌اید به صورت پیامک ارسال خواهد شد.

زمان: چهارشنبه 28 آبان، ساعت 16

مجری: سماتک

ارائه دهنده: دکتر محسن کامیار

لینک وبینار: samatoos.ir/webinar2